factoring-rahoitus-1

Payments | Palvelu-uutiset

Takaisin blogiin

Asiakastiedot tulee tarkistaa 6.12. mennessä | Customer information should be checked by 6 December

 

Rahanpesua estävien lakisäädösten mukaisesti meidän on varmistettava palveluitamme käyttävän yrityksen tai yhteisön tosiasiallisten edunsaajien ja mahdollisten muiden avainhenkilöiden henkilöllisyys sekä tunnettava asiakkaidemme toiminta ja taustat.

Edunsaajien, avainhenkilöiden sekä yrityksen toimintaa koskevien tietojen tulee olla aina ajan tasalla. Pyydämme ystävällisesti kirjautumaan Extranetiin ja tarkistamaan antamanne tiedot.

Mikäli lisäät Extranetissä yrityksen tietoihin uuden avainhenkilön tai edunsaajan, niin ko. henkilölle lähetetään yksilöllinen tunnistautumislinkki, jonka kautta hänen tulee varmentaa henkilöllisyytensä käyttämällä vahvaa sähköistä tunnistusta.

Pyydämme ystävällisesti lisäämään tai tarkistamaan pyydetyt tiedot uudessa Extranetissä Yritys-välilehdellä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 6.12.2020.

Meillä on velvollisuus valvoa tietojen ajantasaisuutta, ja siksi joudumme määräajoin pyytämään ne uudestaan. Tarkistattehan siis tietonne, vaikka olisitte ne antanut meille lähiaikoina.

Kiitos yhteistyöstänne!

 

Voitte olla meihin yhteydessä mahdollisissa kysymyksissä:

Svea Paymentsin asiakaspalvelu

info.payments@svea.fi

Palvelemme arkisin klo 8-16

www.sveapayments.fi


In accordance to anti-money laundering legislation, we must verify the identity of the actual beneficiaries and other key personnel of a company or entity using our services, and know the activities and background of our customers.

Information regarding actual beneficiaries, key personnel and the operation of the company must always be up-to-date. We kindly ask you to log in to our Extranet and check the information that you have given us.

In case you add a new key person or actual beneficiary to the company information in Extranet, this person will be sent a unique identification link through which the person must verify his or her identity using strong electronic identification.

We kindly ask you to add or check the requested information in the new Extranet, on the Company-tab, as soon as possible but at the latest December 6, 2020.

We have a responsibility to ensure that the information is up-to-date, which is why we are obligated to request the information again from time to time. Please check your company's information, even if you have given the information to us recently.

We thank you for your co-operation!

 

You can contact us with any questions:

Svea Payments’ customer service

info.payments@svea.fi

Our customer service is open weekdays 8 am - 4 pm

www.sveapayments.fi/en

Tilaa blogi

Här hittar du alla nummer av Update

Till pdf-arkivet
update-magazine