factoring-rahoitus-1

Payments | Palvelu-uutiset

Takaisin blogiin

Hyvitykset pankkien palautusrajapintojen kautta | Making refunds using banks' refund interfaces

 

Hyvitykset useimpien pankkien tileille onnistuvat jatkossa ilman ostajan tilinumeron ilmoittamista

Ominaisuus on ollut jo pidempään käytössä Nordean, OP:n ja Aktian tilien kohdalla ja laajenee nyt koskemaan myös Danske Bankin, POP Pankin, Säästöpankin, Handelsbankenin ja Oma Säästöpankin tilejä.

Näiden pankkien kohdalla siis ostajan ei tarvitse ilmoittaa tilinumeroaan Ostajan apulaisessa eikä sinun tarvitse syöttää ostajan tilinumeroa Extranetissä hyvityksen yhteydessä. Hyvitys tehdään sille tilille, josta ostaja on tilauksensa alunperin maksanut ja se näkyy tilillä useimmiten viimeistään seuraavana pankkipäivänä. 

Ålandsbankenia ja S-Pankkia parannus ei valitettavasti koske, koska ne eivät joko tarjoa palautusrajapintaa tai siihen ei ole voitu tehdä integraatiota. Mikäli ostaja on maksanut jomman kumman pankin tililtä, niin palvelutyypistä riippuen toimitaan seuraavasti:

  • Jos palvelussa on käytössä Ostajan apulainen, niin ostaja syöttää palautustilin numeron Ostajan apulaisessa tehdessään palautusilmoituksen.
  • Jos palvelussa ei käytetä Ostajan apulaista, niin sinun tulee syöttää tilinumero Extranetissä tehdessäsi hyvityksen.

Jos tilaukseen on jo tehty yksi hyvitys, niin palvelun piiriin tulevien uusien pankkien, eli Danske Bankin, POP Pankin, Säästöpankin, Handelsbankenin ja Oma Säästöpankin, osalta tilinumero tulee ilmoittaa seuraavien hyvitysten kohdalla. Tämä rajoite johtuu pankkien rajapinnoista. Nordea, OP ja Aktia tarjoavat rajapinnan, jonka kautta hyvitykset onnistuvat aina ilman tilinumeron ilmoittamista.

 

Ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää:

Yritystuki

info.payments@svea.fi

puh. 09 4241 7050 (arkisin klo 8-17)


Most refunds can now be made without filling in the buyer's bank account number

This feature has already been in use for a while with Nordea's, OP's and Aktia's bank accounts and is now extended to include bank accounts in Danske Bank, POP Bank, Savings Bank, Handelsbanken and Oma Säästöpankki. 

When using these banks to pay for purchases online, the buyer doesn't need to fill in their bank account number in Buyer's Assistant and you also don't have to fill in the bank account number when making a refund in Extranet. The refund will be made to the account that the buyer used when paying for their purchase and will usually be refunded to the account on the next banking day at the latest.

Unfortunately Ålandsbanken and S-Bank are not included in this feature because either there is no refund interface or an integration to the interface has not been possible. If the buyer has paid using a bank account in either of these banks, then depending on the type of service the process is as follows:

  • If the service uses our Buyer's Assistant, the buyer fills in their bank account number in the Buyer's Assistant service when registering a return.
  • If the service is not using our Buyer's Assistant, then you fill in the buyer's bank account number in Extranet when making a refund.

If there already is one refund made to the order, then with the new banks that are included in this feature, ie. Danske Bank, POP Bank, Savings Bank, Handelsbanken and Oma Säästöpankki, the bank account number needs to be filled in when making further refunds. This is because of limitations in the banks' interfaces. Nordea, OP and Aktia offer interfaces, where refunds can always be made without filling in the buyer's bank account number.

 

Please contact us if you have any questions:

Customer support

info.payments@svea.fi

tel. +358 9 4241 7050 (weekdays 8 am - 5 pm)

Tilaa blogi

Här hittar du alla nummer av Update

Till pdf-arkivet
update-magazine