factoring-rahoitus-1

Payments | Palvelu-uutiset

Takaisin blogiin

Tiedote Open banking -teknologian asteittaisesta käyttöönotosta | Information about the activation of Open banking technology in our services

Siirrymme asteittain käyttämään verkkopankkimaksuissa Open Banking -teknologiaa perinteisten pankkikohtaisten verkkomaksurajapintojen sijaan.

Palvelua laajennetaan kattamaan kaikkien asiakkaidemme verkkopankkimaksut syksyyn 2021 mennessä. Open Bankingiin siirtyminen ei edellytä kauppiaalta erillisiä toimenpiteitä. Tilitysmallit ja lisäpalvelut säilyvät ennallaan.

Perinteiset verkkopankkimaksut edellyttävät erillisen integraation rakentamista kuhunkin pankkiin, mutta Open Banking on tuonut markkinoille paymenthubeja, jotka mahdollistavat kaikkien palvelun piirissä olevien pankkien verkkomaksujen suorittamisen yhden integraation kautta. Open Bankingin myötä Svean integraatioteknologia pankkeihin hoituu Aiia paymenthubin kautta. Tekniikka on totuttua yksinkertaisempaa ja turvallisempaa. Tilitysraporteilla Open Bankingin kautta tapahtuneet maksusuoritukset erotat lisämaininnasta ”Open Banking”, sillä siirtymävaiheessa osa maksuista kulkee perinteisen verkkopankkirajapinnan kautta ja osa Open Banking -teknologiaa hyödyntäen.

Verkkokaupassa asioiville ostajille Open Banking -teknologiaan siirtyminen näkyy niin, että ostajan valittua maksutavaksi verkkopankkimaksun, Svea Payments pyytää ostajalta suostumuksen maksun veloittamiseen ja tilin käyttöoikeuden ja saldon tarkistamiseen. Suostumus on määräaikainen ja koskee vain kyseessä olevaa maksutapahtumaa. Ostajan tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin maksutapahtuman ja mahdollisen palautuksen suorittamiseen. Pyyntöön on täysin turvallista suostua.

Muutoksen taustalla on maksupalveludirektiivi PSD2, joka mahdollistaa avoimien rajapintojen hyödyntämisen maksuliikenteessä. Direktiivin tavoitteena on tehdä verkkomaksamisesta helpompaa ja turvallisempaa ja tuoda erilaiset maksupalvelut tarkemman sääntelyn piiriin.

Lue lisää blogistamme.


We will gradually switch to use Open Banking technology for online banking payments instead of traditional bank-specific online payment interfaces. The service will be expanded to cover all of our customers' online banking payments by this autumn. Switching to Open Banking does not require any separate measures from you as our customer. Settlement models and additional services remain unchanged.

Traditional online banking payments require separate integrations to each bank, whilst Open Banking has introduced payment hubs that allow online payments to all banks to be made through a single integration. With Open Banking, Svea's integration technology to banks is managed through Aiia paymenthub. The technology is more simple and safer than before. When it comes to settlement reports, payments made via Open Banking can be identified from the additional mention “Open Banking”, as in the transition phase some payments pass through the traditional online banking interface, while some use Open Banking technology. 

For buyers, the transition to Open Banking technology is reflected via the fact that when the buyer has chosen online banking as payment method, Svea Payments will ask for the buyer's consent to initiate the payment and to check their account's access rights and balance. Consent is limited with time and applies only to the payment transaction in question. Buyer information will not be used for any other purposes than for making the payment transaction and a possible refund. It is perfectly safe to accept the request.

The change is based on the The Revised Payment Services Directive PSD2, which enables the use of open interfaces in payment transactions. The aim of the directive is to make online payments easier and more secure and to bring the various payment services under more precise regulation.

Tilaa blogi

Här hittar du alla nummer av Update

Till pdf-arkivet
update-magazine