factoring-rahoitus

Payments | Palvelukatko- ja häiriötiedotteet

Takaisin blogiin

OP:ssa lyhyitä käyttökatkoja 23. ja 24.4. | Korta avbrott i OPs tjänster 23. och 24.4. | Short breaks in OP's services 23 and 24 April

OP:n palveluissa esiintyy lyhyitä huoltotöistä johtuvia käyttökatkoja tulevana viikonloppuna.

Palvelut, joissa esiintyy lyhyitä käyttökatkoja lauantaina 23.4. klo 00.15 - 06.15 ja sunnuntaina 24.4 klo 00.15 - 6.15 ovat: 

 • op.fi-palvelu 
 • OP-mobiili  
 • OP Saavutettava 
 • OP-yritysmobiili  
 • Pivo 
 • Siirto-maksu 
 • OP Yritystalous 
 • Verkkomaksaminen tililtä tai kortilta sekä maksujen vahvistaminen Mobiiliavaimella/avainlukulistalla  
 • Tunnistautuminen esimerkiksi viranomaisten palveluihin kuten Omakantaan tai Kelaan  
 • Ulkopuoliset palvelut, joissa voit maksaa verkossa OP:n tililtä tai tarkastella OP:n tilitietoja  
 • Osta laskulla -palvelu  
 • Sähköinen allekirjoitus -palvelu (allekirjoitus.op.fi)  

Huoltotöiden aikana korttimaksut muun muassa kaupoissa sekä käteisnostot automaateilta ja kaupan kassoilta toimivat normaalisti. 

Lue lisää OP:n sivuilta.

Pahoittelemme katkoista aiheutuvaa haittaa.


 
Det förekommer korta avbrott i OPs tjänster under kommande veckoslut.
 
I följande tjänster förekommer det korta avbrott på lördag 23.4 kl. 00.15–06.15 och på söndag 24.4 kl. 00.15–06.15:
 
 • tjänsten op.fi 
 • OP-mobilen  
 • OP Tillgänglig
 • OP-företagsmobilen  
 • Pivo
 • Siirto-betalning
 • OP Företagsekonomi
 • Nätbetalningar från konto eller med kort samt bekräftelse av betalningar med Mobilnyckel/nyckeltalslista 
 • Identifiering till exempel i myndigheternas tjänster såsom Mina Kanta-sidor eller FPA   
 • Externa tjänster med vilka du kan betala på nätet från ditt konto i OP eller granska dina kontouppgifter i OP   
 • Fakturatjänsten (ostalaskulla.op.fi)  
 • Den elektroniska underskriftstjänsten (allekirjoitus.op.fi)  

Medan underhållsarbetet pågår fungerar kortbetalningar bland annat i butiker samt kontantuttag i automater och vid butikskassor normalt.

Läs mer på OPs nätsida.

Vi beklagar eventuella besvär detta kan orsaka.

 


There will be short breaks in OP's services during the weekend due to maintenance work.

Services, that will experience short breaks on Saturday 23 April from 00.15 to 06.12 AM and Sunday 24 April from 00.15 AM to 6.15 AM include:

 • op.fi-service
 • OP-mobile  
 • OP Accessible
 • OP corporate mobile
 • Pivo 
 • Siirto-payment
 • OP corporate services
 • Online payments from bank account or with card, as well as verification of payments using Mobile key or bank codes
 • Identification in for example official services such as Omakanta and Kela   
 • External services in which you can pay online from OP's bank account or view OP bank account information
 • Buy with invoice -service
 • Electronic signature -service (allekirjoitus.op.fi)  

Card payments for example in shops as well as withdrawals of cash at automats or at shops will function normally during the maintenance work.

We apologize for the inconvenience.

Tilaa blogi

Här hittar du alla nummer av Update

Till pdf-arkivet
update-magazine