factoring-rahoitus

Payments | Palvelukatko- ja häiriötiedotteet

Takaisin blogiin

Palvelukatko Aktiassa 19.9. | Serviceavbrott i Aktia 19.9. | Service break in Aktia 19 September

Huoltokatko Aktian kortti- ja verkkopalveluissa 19.9.2021 klo 6.00-13.00

Aktia Pankin verkkopalveluissa on huoltokatko 19.9. kello 6.00–13.00.

Huoltokatkon aikana seuraavissa palveluissa esiintyy häiriöitä:

 • Käteisnostot ja käteistalletukset Otto-automaateilla Aktian Debit-korteilla
 • Aktian Debit-korttien korttimaksuissa
 • Verkkopankki, Mobiiliverkkopankki ja Yritysverkkopankki
 • Tunnistuspalvelu ja Verkkomaksu
 • WS-kanava
 • Maksuliikenne


Korttimaksut ja käteisnostot Credit-ominaisuudella toimivat normaalisti huoltokatkon aikana.

Aktia kehottaa asiakkaitaan tarvittaessa varaamaan käteistä huoltokatkon ajaksi ja hoitamaan tarvittavan verkkoasioinnin ennen katkon alkamista.

Pahoittelemme huoltotöistä aiheutuvaa haittaa.


Serviceavbrott i Aktias kort- och nättjänster 19.9.2021 kl. 6.00-13.00.

Aktia meddelar om ett serviceavbrott i sina kort- och nättjänster den 19 september kl 6.00-13.00.

Under serviceavbrottet förekommer det avbrott i följande tjänster:

 • Kontantuttag och kontantinsättningar i Otto-automater med Aktia Debit-kort
 • Kortbetalningar med Aktia Debit-kort
 • Nätbanken, Mobilnätbanken och Nätbanken för företag
 • Identifieringstjänsten och Nätbetalningen
 • WS-kanalen
 • Betalnignsrörelse

Köp och kontantuttag med Credit-egenskapen fungerar normalt under serviceavbrottet.

Aktia uppmanar sina kunder att vid behov förse sig med kontanter och sköta nödvändiga nätbanksärenden innan avbrottet börjar.

Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.

 


Service break in Aktia's services 19 September from 6.00 AM to 1.00 PM

Aktia will have a service break in card and web services 19 September from 6.00 AM to 1.00 PM. 

During the service break the following services are not in use:

 • Cash withdrawals and cash deposits at Otto ATMs with Aktia Debit cards
 • Card payments with Aktia Debit cards
 • Online bank, mobile bank and corporate online bank
 • Identification service and online payment
 • WS-channel
 • Payment transactions

Card payments and cash withdrawals using Credit-card will function normally even during the service break.

Aktia urges its customers to reserve cash for the duration of the service break and to handle the necessary online transactions before the outage begins.

We apologize for any inconvenience the service break might cause.

 

Tilaa blogi

Här hittar du alla nummer av Update

Till pdf-arkivet
update-magazine