factoring-rahoitus

Payments | Palvelukatko- ja häiriötiedotteet

Takaisin blogiin

Palvelukatko Samlinkissa 21.3. klo 5.00-15.00 | Samlink service interruption 21 March 5.00 am - 3.00 pm

Voidakseen varmistaa laadukkaan palvelun asiakkailleen Samlink tekee huoltotoimenpiteitä sunnuntaina 21.3.2021 klo 5.00-15.00.

Huoltotoimenpiteet aiheuttavat katkon seuraavien pankkien palveluihin:

 • Aktia Pankki Oyj
 • Bonum Pankki Oyj
 • Handelsbanken (Suomi)
 • Oma Säästöpankki Oyj
 • POP Pankit
 • Suomen Hypoteekkiyhdistys
 • Säästöpankit
 • Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj

Katkon vaikutukset:

Aktia Pankki Oyj

 • Verkkopankkitunnukset eivät ole käytettävissä.
 • Palveluväyläpalvelut eivät ole käytettävissä.
 • Web Services -yhteys ei ole käytettävissä.

Handelsbanken (Suomi)

 • Verkkopankit, mukaan lukien verkkopankkitunnuksilla tunnistautuminen muihin palveluihin (Luottamusverkosto), eivät ole käytettävissä.
 • Korttimaksut Debit-korteilla toimivat pääosin normaalisti. Korttimaksut Credit-ominaisuudella toimivat normaalisti katkosta huolimatta.
 • Debit-korteilla ei saa palvelua Otto.-automaateilla.
 • Palveluväyläpalvelut eivät ole käytettävissä.
 • Web Services -yhteys ei ole käytettävissä.
 • GlobalOn-Line, SEPA Instant Payment ja Cash Pool -palvelu eivät ole käytettävissä.

Oma Säästöpankki Oyj, POP Pankit, Bonum Pankki Oyj

 • Verkkopankit, mukaan lukien verkkopankkitunnuksilla tunnistautuminen muihin palveluihin (Luottamusverkosto), eivät ole käytettävissä.
 • Mobiilipankkirajapinnat eivät ole käytettävissä.
 • Korttimaksut kaikilla korttityypeillä toimivat pääosin normaalisti lukuun ottamatta niitä verkko-ostoja, joissa tarvitaan verkkopankkitunnuksilla tunnistautumista. Korttimaksut ja käteisnostot Credit-ominaisuudella toimivat normaalisti katkosta huolimatta.
 • Debit-korteilla ei saa palvelua Otto.-automaateilla.
 • SEPA-pikasiirrot eivät ole käytettävissä.
 • Palveluväyläpalvelut eivät ole käytettävissä.
 • Web Services -yhteys ei ole käytettävissä.

Säästöpankit, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj

 • Verkkopankit, mukaan lukien verkkopankkitunnuksilla tunnistautuminen muihin palveluihin (Luottamusverkosto), eivät ole käytettävissä.
 • Mobiilipankkirajapinnat eivät ole käytettävissä.
 • Korttimaksut kaikilla korttityypeillä toimivat pääosin normaalisti lukuun ottamatta niitä verkko-ostoja, joissa tarvitaan verkkopankkitunnuksilla tunnistautumista. Korttimaksut ja käteisnostot Credit-ominaisuudella toimivat normaalisti katkosta huolimatta.
 • Debit-kortit toimivat pääosin normaalisti Otto.-automaateilla.
 • SEPA-pikasiirrot eivät ole käytettävissä.
 • Palveluväyläpalvelut eivät ole käytettävissä.
 • Web Services -yhteys ei ole käytettävissä.

Suomen Hypoteekkiyhdistys

 • Verkkopankki ei ole käytettävissä.

 

Pahoittelemme katkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja saa tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta info@samlink.fi

 

Voit myös olla yhteydessä Svea Paymentsin asiakaspalveluun:

info.payments@svea.fi

puh. 09 4241 7050 (arkisin klo 8:00-16:00)


In order to provide high-quality services for its customers, Samlink will carry out maintenance work on Sunday 21 March 2021 from 5.00 a.m. to 3.00 p.m. (Finnish time UTC/GMT: +2:00).

The maintenance will cause an interruption in the services of the following banks:

 • Aktia Bank Plc
 • Bonum Bank Plc
 • Central Bank of Savings Banks Finland Plc
 • Handelsbanken (Finland)
 • Oma Savings Bank Plc
 • POP Banks
 • Savings Banks
 • The Mortgage Society of Finland

Consequences of the interruption:

Aktia Bank Plc

 • Online banking codes will be unavailable.
 • The service route services (ESB-services) will be unavailable.
 • Web Services connection is unavailable.

Handelsbanken (Finland)

 • Online banks, including identification in other services (the Finnish Trust Network) using online banking codes, are unavailable.
 • Debit card payments will mostly operate in the normal manner. Card payments using the Credit feature will operate normally in spite of the interruption.
 • Debit cards cannot be used for service at Otto ATMs.
 • The service route services (ESB-services) will be unavailable.
 • Web Services connection is unavailable.
 • GlobalOn-Line, SEPA Instant Payment and Cash Pool service will be unavailable.

Oma Savings Bank Plc, POP Banks, Bonum Bank Plc

 • Online banks, including identification in other services (the Finnish Trust Network) using online banking codes, are unavailable.
 • Mobile banking interfaces are not available.
 • Card payments with all card types will mainly function normally except for online purchases that require authentication with online banking IDs. Card payments and cash withdrawals using the Credit feature will operate normally in spite of the interruption.
 • Debit cards will not work in Otto ATMs.
 • SEPA Instant Payment will be unavailable.
 • The service route services (ESB-services) will be unavailable.
 • Web Services connection is unavailable.

Savings Banks, Central Bank of Savings Banks Finland Plc

 • Online banks, including identification in other services (the Finnish Trust Network) using online banking codes, are unavailable.
 • Mobile banking interfaces are not available.
 • Card payments with all card types will mainly function normally except for online purchases that require authentication with online banking IDs. Card payments and cash withdrawals using the Credit feature will operate normally in spite of the interruption.
 • Debit cards generally work as normal in Otto. ATMs.
 • SEPA Instant Payment will be unavailable.
 • The service route services (ESB-services) will be unavailable.
 • Web Services connection is unavailable.

The Mortgage Society of Finland

 • The online bank will be unavailable.

 

We apologize for any inconvenience caused by the interruption.

For more information, send email to info@samlink.fi.

 

You can also contact Svea Payments' customer service:

info.payments@svea.fi

tel. 09 4241 7050 (weekdays at 8:00-16:00)

Tilaa blogi

Här hittar du alla nummer av Update

Till pdf-arkivet
update-magazine