factoring-rahoitus

Payments | Palvelukatko- ja häiriötiedotteet

Takaisin blogiin

Tilitysten viive ohi | Fördröjning av överföringarna är över | Settlement delay is over

 

Tilitysten viive on ohi

Osa OP Ryhmän asiakkaiden 29.11.2019 maksamista maksuista jäi OP Ryhmän järjestelmän häiriön takia välittymättä muihin pankkeihin. Tilanne on nyt ohi ja tilitykset tehty normaalisti.

 

Svea Payments Oy

Yritysten asiakaspalvelu

info.payments@svea.fi

www.sveapayments.fi

 

Fördröjning i överföringarna är över

Några av betalningarna som gjorts av OP Financial Groups kunder den 29 november 2019 kunde inte överföras till andra banker på grund av en störning i OP Financial Groups system. Störningen är nu över och överföringarna has gjorts som vanligt.

 

Svea Payments Oy

Kundsupport

info.payments@svea.fi

www.sveapayments.fi/sv/

 

Delay in settlements is over

Some of the payments made by OP Financial Group's customers on November 29, 2019 could not be transferred to other banks due to a disruption in OP Bank's system. The situation is now solved and settlements have been made as usual. 

 

Svea Payments Oy

Customer support

info.payments@svea.fi

www.sveapayments.fi/en

Tilaa blogi

Här hittar du alla nummer av Update

Till pdf-arkivet
update-magazine